Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

Bezpłatne szczepienia

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2017 r. programy polityki zdrowotnej:

1) „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” w 2017 roku (kontynuacja),
2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2017 roku (kontynuacja)”.

Wykonawcą Programów jest podmiot leczniczy EDICTUM, ul. Mickiewicza 31, Poznań. W ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” będą wykonane szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci z roczników 2009-2015, które ukończyły 24. miesiące życia na dzień szczepienia i są zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Warunkiem udziału dziecka w Programie jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.

Ponadto na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego zostaną przeprowadzone spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń pneumokokowych adresowane do rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem, na które serdecznie zapraszamy.

plakat pneumokokiW ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV będą przeprowadzone szczepienia (3 dawki) przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt z rocznika 2003 oraz uzupełniająco z rocznika 2002 (dotyczy dziewcząt, które nie skorzystały ze szczepień w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2016 r. i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko HPV),zameldowanych na terenie jednej z 17 gmin powiatu poznańskiego.

Jednocześnie na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego  przeprowadzona będzie akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem, dziewcząt i chłopców urodzonych w 2003 r. oraz mieszkańców powiatu poznańskiego.

Wykonanie szczepienia będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w szczepieniu. Programy będą realizowane do 31 grudnia 2017r. O udziale w Programach decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szczepieniach jest bezpłatny. Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Harmonogram spotkań informacyjno-edukacyjnych

Harmonogram szczepień HPV

TUTAJ więcej informacji oraz wszystkie wymagane dokumenty.

plakat HPV

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 6 kwietnia 2017