Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

Dokumenty ws. korzystania z dróg

Wiele imprez plenerowych – zawodów sportowych, rajdów czy wyścigów powoduje wkorzystanie dróg w sposób szczególny. Pragniemy przypomnieć, że organizatorzy tego typu imprez są zobowiązani do uzyskania stosownych zezwoleń wydawanych przez właściwy organ.

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy dotyczący wykorzystania dróg w sposób szczególny należy złożyć do właściwego organu co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Szczegółowe informacje:

http://www.bip.powiat.poznan.pl/2275,wd-13,

http://www.bip.powiat.poznan.pl/2276,wd-14,

http://zdp.poznan.pl/zatwierdzenie-projektu-tymczasowej-organizacji-ruchu/

 

Wsparcie imprezy przez powiat poznański jest uwarunkowane uzyskaniem stosownych zezwoleń i przesłaniem ich przed planowaną imprezą na adres:  redaktor@powiat.poznan.pl .

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 6 marca 2017