Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

Dokumenty ws. korzystania z dróg

Zbliża się czas w którym organizowanych jest wiele imprez plenerowych – zawodów sportowych, rajdów czy wyścigów, które wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny. Pragniemy przypomnieć, że organizatorzy tego typu imprez są zobligowani do uzyskania stosownych zezwoleń wydawanych przez właściwy organ zarządzający ruchem.

W przypadkach organizowania zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagają korzystania drogi w sposób szczególny, należy uzyskać zezwolenie (w drodze decyzji) na przeprowadzenie imprezy.

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy odbywającej się lub rozpoczynającej się na drogach publicznych gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Poznańskiego należy złożyć do Starosty Poznańskiego – Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej.

Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Jeżeli impreza powodować będzie utrudnienia w ruchu, do powyższego wniosku o zezwolenie należy dodatkowo dołączyć zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, który  rozpatrywany jest w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Po uzyskaniu stosownych pozwoleń przez organizatora i przesłaniu ich na adres: redaktor@powiat.poznan.pl można pisemnie występować do Starosty Poznańskiego o wsparcie imprezy przez powiat poznański.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Tam też zostały zamieszczone formularze do wykorzystania przez organizatorów imprez:

http://www.bip.powiat.poznan.pl/2275,wd-13,

http://www.bip.powiat.poznan.pl/2276,wd-14,

http://zdp.poznan.pl/zatwierdzenie-projektu-tymczasowej-organizacji-ruchu/

Redaktor: Tomasz Sikorski
6 marca 2017