Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoEdukacja 2016

Wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu poznańskiego (np. konkursy, programy edukacyjne, festiwale, cykle zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego)

1.

Nazwa: Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” (XVI edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXIII edycja). Drugi etap i zakończenie Konkursów 2015/16
Termin: 25.02-31.06.2016
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”, ul. S. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz

2.

Nazwa: Pierwsza Pomoc w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w teorii i praktyce
Termin: 10.2016
Organizator: Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu, ul. Górna Wilda 99AB, 61-563 Poznań

3.

Nazwa: VI Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej „Kukułeczka”
Termin: 07.04.2016
Organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”, os. Powstań Narodowych 26/14, 61-214 Poznań

Redaktor: Ziemowit Maląg
Opublikowano: 10 lutego 2016

Zaktualizowano:
9 stycznia 2017