Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoMały grant

Grant – DĘBOWA TARCZA

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dębowa Tarcza, z siedzibą w Gruszczynie na realizację zadania publicznego pt. Integracyjne manewry dla zdrowia, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 13 kwietnia 2017