Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoMały grant

Grant – OWIŃSKA

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Pomóż dziecku niewidomemu”, z siedzibą w Owińskach na realizację zadania publicznego pt. Olimpiada specjalna w Owińskach – gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 21 kwietnia 2017