Nawigacja
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiego


Kalendarz imprez
<< Maj 2018 >>
ponwtśrczwptsobnie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

OKO 2017 (I ogłoszenie – dom samopomocy)

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1314/2016 z dnia 28.11.2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2017 ośrodka  wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się  z ogłoszeniem o konkursie. Termin składania ofert: 21.12.2016r. do godz. 15:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego). Ogłoszenie i formularz oferty do pobrania poniżej.

Ogłoszenie o konkursie
Wzór oferty

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 listopada 2016


Rok Bogusławskiego
100. rocznica Powstania Wielkopolskiego