Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

Konsultacje Strategii

konssliderW związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza w dniach 8 – 22 listopada 2016 r. do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu), faksem na numer (61) 8480-556 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl.

Ponadto w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, Sala Sesyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag (internetowa sonda opinii publicznej)

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. – cz. I

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r. – cz. II

 

zaproszenie-na-konsultacje-spoleczne-na-www

Redaktor: Weronika Babczyszyn
Opublikowano: 8 listopada 2016