Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Lis 2018 >>
ponwtśrczwptsobnie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Oferta Fundacji PCPS

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w dniu 30 października 2018 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

• Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
• Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
• Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
• Na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej pn. “Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim – część II”.

W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 6.11.2018 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program psychologiczno-terapeutyczny – część II” lub e-mailem na adres aldona.janyszak@pcpr.poznan.pl

Oferta „Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie poznańskim – część II” w załączniku.

Oferta

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 30 października 2018