Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

OKO 2017 (I ogłoszenie – pomoc prawna)

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 26.10.2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu w 2017 r. na terenie powiatu poznańskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie. Termin składania ofert: 17.11.2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Starosta Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Ogłoszenie, formularz oferty oraz wzór sprawozdania do ściągnięcia poniżej.

Ogłoszenie konkursowe 2017
Wzór oferty
Wzór sprawozdania

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 26 października 2016