Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoEdukacja

Olimpiada hotelarska

zaj

W Kołobrzegu odbył się etap centralny IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki. Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

W finale uczestniczyło 39 najlepszych adeptów sztuki hotelarskiej z całego kraju zakwalifikowanych z 350 szkół o profilu hotelarskim. Etap centralny olimpiady był podzielony na dwie części. Pierwsza składała się z testu zawierającego sto pytań zamkniętych opracowanych przez pracowników Katedry Gospodarki Turystycznej oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu WSG w Bydgoszczy. W tym roku tematem przewodnim było „Wyposażenie techniczne w hotelarstwie”.

Druga część polegała na obsłudze gości w recepcji hotelowej w wybranym języku obcym oraz na obsłudze gościa w restauracji hotelowej. Do etapu centralnego zakwalifikowała się uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu – Paula Mąkowska, która zajmując 6 miejsce uzyskała tytuł laureatki IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Uczestnikom olimpiady zapewniono wiele atrakcji m.in.: zajęcia integracyjne, pokazy i warsztaty gastronomiczne, wycieczki do nowoczesnych kołobrzeskich hoteli.

Autor: Agnieszka Wójcik

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 20 kwietnia 2017