Nawigacja
Powiat Poznański
autobusowa linia
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Multimedia Aktywność ProjektowaPerły Powiatu Poznańskiego

Perły: Muzeum w Żabikowie

zaj

„Perły Powiatu Poznańskiego”, to skarby architektury, bogactwo przyrody i niezwykłe miejsca. Takim wartym odnotowania miejscem jest założone w 1979 roku Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, gdzie podczas II wojny światowej działał niemiecki obóz karno-śledczy. Oficjalne nosił on nazwę Polizeigefängnis der Sicherhaitspolizei und Arbeitserziehungslager Posen-Lenzingen (Więzienie Policji Bezpieczeństwa i Wychowawczy Obóz Pracy Poznań-Junikowo).

Obóz dzielił się na dwie części, na więzienie policyjne i obóz karny. Więzienie było przejściowym miejscem odosobnienia, do którego kierowano osoby oskarżane przez Niemców o działalność konspiracyjną. W części karnej przetrzymywano osoby oskarżone o pospolite naruszenie przepisów prawa. Obóz w Żabikowie był obozem przejściowym, skąd deportowano więźniów do obozów koncentracyjnych, sporadycznie zwalniano.

Obóz przeznaczony został przede wszystkim dla Polaków. Więziono tu również jeńców radzieckich i uciekinierów z robót przymusowych, Niemców – dezerterów z Wehrmachtu, Luksemburczyków, Holendrów, Węgrów, Słowaków, obywateli USA. Oddzielną grupę więźniów stanowi tzw. niedzielnicy, osadzeni na podstawie pomówień, donosów, zarządzeń administracyjnych. Podczas likwidacji obóz podpalono. Wyzwolono go 26 stycznia 1945 r., kiedy to do Żabikowa wkroczyły wojska radzieckie II Frontu Białoruskiego.

Informacje ze strony Muzeum

muzeum-martyrologiczne_opis

Redaktor: Tomasz Sikorski
20 marca 2017