Nawigacja
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiego


Kalendarz imprez
<< Kwi 2018 >>
ponwtśrczwptsobnie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Zapowiedzi Wydarzenia Relacje

Ponad 53 mln na inwestycje!

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał umowy z miastem Poznań i powiatem poznańskim o dofinansowanie projektów w ramach „Inwestowania w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania”.

Miasto reprezentował zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, natomiast powiat poznański wicestarosta Tomasz Łubiński. Na sali obecni byli także m.in. członek zarządu Powiatu w Poznaniu Zygmunt Jeżewski oraz skarbnik Powiatu w Poznaniu Renata Ciurlik. Dwa projekty miasta Poznania o łącznej wartości ponad 38 mln zł zostały decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowane kwotą blisko 32 mln zł. Natomiast powiat poznański na realizację dwóch projektów o wartości 36 mln zł otrzyma 21,5 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+.

– To cztery umowy o dużej wartości. Bardzo też spójne, ponieważ dotyczące Metropolii Poznań. Celem przedsięwzięć jest podniesienie jakości i poprawa warunków kształcenia w placówkach związanych z edukacją zawodową – mówi Marek Woźniak. Powiat poznański otrzymał dofinansowanie na dwa projekty:

• Powiat Poznański „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” w ramach Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”,
• Powiat Poznański „Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” w ramach Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

– Celem drugiego projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego na styku z istniejącą zabudową Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem, w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno-dydaktyczny. W Centrum powstaną 22 nowe pracownie, w tym 16 zostanie wyposażonych od podstaw. Chcemy by nasi uczniowie pracowali na takich samych maszynach, co później w pracy zawodowej. By byli optymalnie przygotowani do pracy – mówił Tomasz Łubiński.

Drugi projekt polega na wyposażeniu pięciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu. – Z dofinansowania skorzystają Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespół Szkół w Kórniku, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie oraz Zespół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy – dodał wicestarosta poznański.

Miasto otrzymało dofinansowanie na następujące projekty:
• Miasto Poznań „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu” w ramach Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”,
• Miasto Poznań „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” w ramach Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Przypomnijmy, że ZIT to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu miasto Poznań w partnerstwie z gminami i miastami z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, może realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. MOF obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasto Poznań i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 20 kwietnia 2017


Rok Bogusławskiego
100. rocznica Powstania Wielkopolskiego