Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Sty 2019 >>
ponwtśrczwptsobnie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Program “Za życiem”

Za zgodą Zarządu Powiatu w Poznaniu w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem” w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie rozpoczął działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczy. Celem działania ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Najważniejsze zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego to:
– udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
– wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
– wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
– organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
– zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
– prowadzenie akcji informacyjnych,
– monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.

W ramach zajęć ośrodek oferuje dzieciom m.in. następujące formy pomocy:
– Terapię Integracji Sensorycznej
– Terapie Johansena
-Terapię Biofeedback
– Terapię Warnkiego
– Terapię w Sali Doświadczania Świata
– Terapię neurologopedyczną
– Terapię surdologopedyczną
– Terapię tyflopedagogiczną
– Terapię surdopedagogiczną
– Terapię pedagogiczną,
– Zajęcia ruchowe /choreoterapia, arteterapia i logorytmika
– Rehabilitację ruchową
– Terapię ręki
– Terapię Bobath
– Rezonans stochastyczny
– Elementy programu Aktywności KNILL
– Elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
– System Komunikacji Alternatywnej MAKATON
– Behawioralne metody edukacji
– Metodę Dobrego Startu
– Terapię zajęciową
– Język migowy

Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie:
– terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie, na zajęciach obecny może być rodzic (gdy tego wymaga terapia)
– praca terapeutów omawiana jest z rodzicami
– uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności
– zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewanie się, radzenie sobie z emocjami
– udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole

Zajęcia wczesnego wspomagania w ramach WOKRO organizuje się w oparciu o regulamin działających ZWWRD w Ośrodku. Kontakt:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul Kościelna 2
tel./fax sekretariat : 618132469, 603 122709, 603 122 715
koordynator Agnieszka Górna 730 355 883
poczta elektroniczna: soswmosina@powiat.poznan.pl;wczesnewspomaganie.soswmosina@gmail.com
strona internetowa: soswmosina.powiat.poznan.pl

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 15 marca 2018