Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoStrona www

Wydawca
Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
ISSN: 2080-8100

Adres redakcji
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
Telefon 061 8410 703
Fax. 061 8470 444

Strona internetowa

Redaktor naczelny
Andrzej Wróblewicz

Redaktor prowadzący
Ziemowit Maląg ( ziemowit.malag@powiat.poznan.pl )

Redaktor: Ziemowit Maląg
11 lutego 2014