Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoStypendia Rady Powiatu w Poznaniu 2016/2017

Adresaci stypendiów:
Stypendia są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów gimnazjów, prowadzonych przez Powiat Poznański.

Kryteria:
Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub w gimnazjum, prowadzonych przez Powiat Poznański, równej co najmniej 5,0.

Jak długo otrzymuje się wsparcie finansowe:
Stypendium przyznawane jest na okres nauki w ciągu roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy).

Kwota stypendium:
250,00 zł netto miesięcznie.

Procedura:
Uczniowie składają wnioski zgodne z odpowiednim wzorem do dyrektora szkoły w terminie do 20 września. Dyrektor szkoły opiniuje wnioski i przekazuje je do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w terminie do 30 września danego roku.

Więcej informacji:
– Regulamin przyznawania Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu: Uchwała Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim oraz Uchwała Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim,
– Wydział Edukacji tel. 61 8410 754.

 

Do pobrania:

Wniosek o stypendium Rady Powiatu w Poznaniu

Uchwała nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim

Redaktor: Ziemowit Maląg
Opublikowano: 22 lipca 2015

Zaktualizowano:
11 lipca 2017