Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoUchwała w sprawie procedur zabytkowych

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Treść uchwały

Załącznik – wzór wniosku

Wzór Sprawozdania

Redaktor: Ziemowit Maląg
Opublikowano: 29 marca 2016

Zaktualizowano:
11 października 2016