Nawigacja
Powiat Poznański
autobusowa linia
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Multimedia Aktywność ProjektowaOgłoszenia Komunikaty

Zabytki 2017 (wyniki)

Rada Powiatu w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 roku zatwierdziła preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2017 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem udzielonych dotacji.

Preliminarz

Wzór sprawozdania

Redaktor: Adrianna Wulczyńska
29 marca 2017