Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoEdukacja

Zdolni młodzi logistycy

zaj

IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna zgromadziła na starcie 7 806 uczestników reprezentujących 316 szkół z całej Polski. W gronie finalistów znalazło się dwóch uczniów reprezentujących powiat poznański: Adrian Miądowicz z Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie zajmując 40 miejsce w Polsce oraz Piotr Polny z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Znalezienie się wśród 60 finalistów, niezależnie od zajętych przez nich miejsc jest sukcesem uczniów i ich nauczycieli, których praca przyczynia się do popularności logistyka jako zawodu, a efekty ich trudu dają młodzieży szanse na zaistnienie na wymagającym rynku pracy. Udział w olimpiadzie był próbą skonfrontowania swoich wiadomości na nowym dla nich i niełatwym polu rywalizacji. Olimpiada jest także źródłem informacji dla dyrekcji szkół i nauczycieli odnośnie procesu kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

Wszyscy finaliści mogą liczyć m.in. na zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Do wygrania były również bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz oferty staży i praktyk w wiodących przedsiębiorstwach logistycznych. Zwycięstwo w tak prestiżowym konkursie to ogromny sukces i droga do kariery w logistyce. Organizatorem IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, z którą od lat współpracują szkoły prowadzone przez powiat poznański.

Autor: Małgorzata Roszak

olimpiada_logo

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 21 kwietnia 2017