Nawigacja
Powiat Poznański
Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Aktywniość projektowa powiatu poznańskiegoOgłoszenia Komunikaty

Zmiana adresu SGiPW

Informujemy, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zmieniło swoją siedzibę. Od 1 marca 2017 roku biuro Stowarzyszenia mieści się przy ul. Piekary 17, na 11 pietrze środkowego wieżowca z kompleksu znajdującego się przy tej ulicy. Pełen adres do korespondencji: ul. Piekary 17, 61-823 Poznań. Z biurem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres nie uległ zmianie: office@sgipw.wlkp.pl

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 21 marca 2017