MenuMenu główne

 

Środki finansowe z budżetu państwa

 

Powiat Poznański


Kalendarz wydarzeń

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Zapowiedzi Wydarzenia Relacje

Na sesji o bezpieczeństwie

24 lutego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się XIV sesja Rady Powiatu w Poznaniu, podczas której Komendanci Miejscy Policji insp. Roman Kuster i Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr inż. Witold Rewers oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański, będący zarazem Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawili sprawozdania dotyczące swojej działalności i stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu poznańskiego w roku 2015.

W trakcie sesji ogłoszono także wyniki konkursu „Komisariat Roku 2015”. Jego celem jest promowanie i premiowanie najlepszych komisariatów w powiecie poznańskim. Ustanowienie ww. konkursu oraz finansowe nagrodzenie zwycięskiego komisariatu tworzy elementy współzawodnictwa między funkcjonariuszami z poszczególnych komisariatów. Zwycięski Komisariat wyłoniony został na podstawie oceny pracy w ramach Systemu Oceny Efektywności Pracy policjantów na każdym komisariacie.

Nagroda finansowa w wysokości 30.000 zł. dla najlepszego komisariatu ufundowana została przez Powiat Poznański, z przeznaczeniem na inwestycje lub zakup niezbędnych rzeczy dla zwycięskiego komisariatu.
Konkurs, jest jednym z elementów wsparcia i współpracy Powiatu Poznańskiego z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, przekładający się na stan bezpieczeństwa i porządku w Powiecie.

Najlepszym Komisariatem Policji Powiatu Poznańskiego w roku 2015 został Komisariat Policji w Mosinie, drugie miejsce zajął Komisariat Policji w Kostrzynie a trzecie miejsce zajął Komisariat Policji w Luboniu. Nagrody wręczał Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz insp. Roman Kuster, Komendant Miejski Policji w Poznaniu.

Sprawozdania przedstawione przez komendantów: insp. Romana Kustera i st. bryg. dr inż. Witolda Rewersa oraz przez Starostę Poznańskiego udostępniamy w poniższych prezentacjach.

Autor: Krzysztof Wiśniewski

Bezpieczeństwo w powiecie 2015
Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa za 2015
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku – KMP w Poznaniu
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa w roku 2015
Najlepszy Komisariat Policji

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 24 lutego 2016