Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Maj 2019 >>
ponwtśrczwptsobnie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

O przemocy wobec dzieci…

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się konferencję pod nazwą „Dziecko doświadczające przemocy – profilaktyka, diagnoza, wsparcie”. – Zorganizowaliśmy ją już po raz kolejny – mówi Elżbieta Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. – I bardzo się cieszymy, że z roku na rok wzbudza ona coraz większe zainteresowanie. Powoli musimy chyba nawet pomyśleć o jeszcze większe sali. Kto na takie konferencje przychodzi? Rodziny zastępcze, pracownicy socjalni, pedagogowie, policjanci, asystenci rodziny czy też przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – dodaje.

– To dla nas ważna konferencja, bo też wyjątkowo ważny jest jej temat. Zawsze podkreślam, że dla nas „najważniejszy jest człowiek”. W tym przypadku mogę dodać „ze szczególnym uwzględnieniem tego najmniejszego”. To od nas wszystkich zależy, czy młodzi ludzie wejdą w dorosłe życie szczęśliwi czy z traumą. A problem, niestety istnieje. Co chwilę w mediach pojawiają się przecież informacje o kolejnych przypadkach przemocy wobec dzieci. Dlatego należy o tym jak najwięcej mówić, by takich sytuacji było jak najmniej – podkreślał starosta poznański Jan Grabkowski.

Tych sytuacji nadal jest jednak bardzo dużo. Według badań przeprowadzonych wśród dorosłych Polaków, o których można przeczytać w „Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, niemal co druga (47,1%) osoba zna osobiście rodziny, w których dochodzi do przemocy wobec dzieci: 26,4% zna rodziny, w których dochodzi do przemocy psychicznej wobec dzieci, a 25,7% – rodziny, w których stosuje się przemoc fizyczną. W przypadku nastolatków co trzeci zna co najmniej jednego rówieśnika ze swojego otoczenia, który doświadcza jakiejś formy przemocy w rodzinie.

Te dane wskazują, że w opinii młodzieży przemoc jest dość powszechna. Światowa Organizacja Zdrowia przemoc fizyczną wobec dziecka definiuje jako działanie, w wyniku którego dziecko doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone. Krzywda ta następuje w wyniku interakcji, nad którą kontrolę sprawuje rodzic lub inna osoba odpowiedzialna za dziecko, której dziecko ufa lub która ma nad nim władzę. – Pamiętajmy jednak, że przemoc może być nie tylko fizyczna. Nie trzeba kogoś uderzyć, żeby wyrządzić mu ogromną krzywdę – mówił podczas swojego wystąpienia starosta poznański.

W trakcie konferencji swoje prelekcje wygłosili psycholog Beata Kolska-Lach, psycholog Magdalena Szutarska, sędzia Krzysztof Kaźmierski oraz pedagog Klaudia Ackermann. – Jest pięć czynników społeczno-kulturowych, które determinują występowanie przemocy wobec dzieci. To przekonanie, że dziecko jest własnością rodziców, niski poziom podmiotowości dziecka, normy obyczajowo-społeczne akceptujące posługiwanie się przemocą w wychowaniu dzieci, postawy aprobujące nieograniczoną władzę rodziców oraz brak kontroli społecznej co do sposobu postępowania rodziny z dzieckiem – mówiła Beata Kolska-Lach w wykładzie pt. „Przyczyny i konsekwencje krzywdzenia dzieci”.

Prelegenci mówili także o symptomach krzywdzenia, procedurach postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, a także o profilaktyce i działaniach w przypadku doświadczenia przemocy rówieśniczej. – Takie konferencje jak ta nasza mają pomóc w umiejętnym rozpoznawaniu oraz zapobieganiu aktów przemocy wobec najmłodszych. A, żeby to zrobić trzeba mieć wiedzę. Zarówno na temat samego zjawiska przemocy, jak i jego mechanizmów. Liczba osób, które na konferencję przyszły pokazuje, że cały czas mamy do czynienia z poważnym problemem – podsumowała Elżbieta Bijaczewska.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 30 listopada 2018


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum