Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Instagram
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Sty 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Wyniki naboru – ogłoszenie

W dniu 3 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 870/2019 ogłosił nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na “Realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2020 roku”.

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego (www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu poznańskiego (www.powiat.poznan.pl).

Zgłoszenia kandydatur do składu Komisji Konkursowej można było składać w terminie do dnia 9 grudnia 2019 roku do godz. 11.00 (z zaznaczeniem, że decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030.

W wyniku ogłoszonego naboru, nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatury do składu Komisji Konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, może ona działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 9 grudnia 2019


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum