Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Lip 2019 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

Powiat najlepszy w Polsce!

– Wszystkim samorządowcom życzę twardej ręki i dobrych współpracowników, bo dzięki nim odbiera się takie nagrody – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański, wyjaśniając trudy zarządzania finansami samorządu, podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, na którym ogłoszono wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. W grupie 314 jednostek najlepszy okazał się właśnie powiat poznański!

Na dwa dni Kraków został samorządową stolicą nie tylko Polski, ale i Europy. Kongres już po raz piąty gościł bowiem najważniejszych polityków, samorządowców, przedstawicieli biznesu i lokalnych liderów. W sumie wzięło w nim udział ok. dwa tysięcy uczestników z niemal 40 krajów świata. W programie imprezy znalazło się ponad sto wydarzeń, w tym bloki programowe, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i „historie sukcesu”.

Podczas uroczystej gali zostały też wręczone nagrody w konkursie na najlepszych samorządowców, w tym nagrody Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. I to właśnie w tym rankingu pierwsze miejsce zajął powiat poznański! – Po 20 latach działań na rzecz rozwoju naszego regionu, takie wyróżnienie jest dowodem na to, że nie zwalniamy tempa, a jakość i styl naszej pracy stawiają nas w ścisłej samorządowej czołówce kraju – podkreślił Jan Grabkowski.

Jak informuje “Forbes” zestawienie samorządów, które najlepiej zarządzają swoimi finansami zostało opracowane z inicjatywy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, organizatora Kongresu przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy raportu prześledzili finanse każdego polskiego samorządu, definiując wcześniej siedem kluczowych wskaźników. Zwrócono więc uwagę między innymi na udział dochodów własnych badanych samorządów w ich dochodzie ogółem, wielkość wydatków inwestycyjnych, udział środków europejskich w wydatkach ogółem i zadłużenie samorządów.

Analizie poddane zostały wszystkie samorządy w Polsce. Razem ponad dwa tysiące jednostek. – Na tym tle powiat poznański wygląda imponująco. Jest to nadzwyczajne osiągnięcie – powiedział Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, który od razu też dodał, że każdy, kto chce się uczyć samorządności powinien przyjechać do powiatu poznańskiego.

Jak przyznał podczas gali starosta poznański, w dobie gdy samorządom dokłada się zadań, a w ślad za tym nie idzie ich finansowanie, bardzo trudno utrzymać wysokie tempo rozwoju, a tym samym dobre wyniki finansowe. – Co roku kilkadziesiąt milionów złotych musimy oddać państwu . Tylko w ostatnim czasie, nasz tak zwany podatek “janosikowy”, który trafił do budżetu centralnego, wyniósł ponad 32 miliony złotych – stwierdził Jan Grabkowski.

– Nasz budżet stanowią pieniądze pochodzące z PIT i CIT, czyli wypracowujemy zysk dzięki sile oraz inwencji naszych mieszkańców i przedsiębiorców, a nie poprzez działalność wielkich kopalni czy hut. Pierwsze miejsce w rankingu stanowi potwierdzenie, że wizja rozwoju, którą przy udziale moich współpracowników, realizujemy konsekwentnie od kilkudziesięciu lat, jest odpowiedzią na to, czego oczekują od nas mieszkańcy – podsumował starosta poznański.

Fot. Archiwum V Europejskiego Kongresu Samorządów

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce
Autorami rankingu są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy współpracowali z RIO. To szczegółowe opracowanie przedstawiające kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest promocja tych samorządów oraz ich największych osiągnięć w rozwoju gospodarczym. Pod uwagę brano dziesięć wskaźników do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego:

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń.
6. Relację zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu.
8. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
9. Relację wydatków inwestycyjnych do dochodów własnych.
10. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem.

Autor: Katarzyna Wozińska-Gracz

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 9 kwietnia 2019


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum