MenuMenu główne
Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Cze 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

Zakończył się nabór

Zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w przypadku zgłoszenia się do pracy w Radzie więcej niż 8 przedstawicieli Organizacji, odbędzie się Zebranie Wyborcze.

Wyboru przedstawicieli Organizacji do Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują upoważnieni przedstawiciele Organizacji, zwani dalej Delegatami, podczas Zebrania Wyborczego przedstawicieli Organizacji z Powiatu, przy czym:
a) każda Organizacja z terenu Powiatu może zgłosić jednego Delegata do oddania głosu w jej imieniu;
b) Delegatem może być członek zarządu Organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez zarząd Organizacji lub inne właściwe statutowe władze, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady;
c) zgłoszenie Delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.

Wyboru do Rady dokonują Delegaci przybyli na Zebranie Wyborcze. Przed rozpoczęciem Zebrania Wyborczego pracownicy wskazani przez Starostę Poznańskiego dokonują rejestracji przybyłych delegatów sprawdzając prawidłowość upoważnień.

Zebranie Wyborcze odbędzie się 2 lutego 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Upoważnienie do reprezentowania Organizacji (upoważnienia, które dotarły już do Starostwa Powiatowego w Poznaniu będą brane pod uwagę).

Lista zgłoszonych kandydatów do PRDPP

 

Redaktor: Maciej Pawlik
Opublikowano: 15 stycznia 2016