Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Kwi 2019 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Edukacja

Wsparcie dla rodzin

W 2018 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.
Powiat Poznański realizuje Priorytet II. Programu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, Zadanie 2.4. Utworzenie ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Cel działania:

 • Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych działań.
 • Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny.
 • Udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem  dzieci do 3. roku życia.
 • Zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i rodzinie związanej z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od potrzeb.

Grupa docelowa:

 • Dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD – 10.

Podmiot realizujący:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Edukacji Narodowej.

Sposób realizacji:

 • Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.

Do zadań ośrodka koordynacyjno – rebabilitacyjno – opiekuńczego należy:

 • Udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 • Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i  innych specjalistów,

Program będzie realizowany w latach 2018 – 2021. Ogólna kwota dofinansowania zadania wynosi 1.013.400,00 zł.

W roku 2018 została przekazana kwota 186.600,00 zł na realizację 2860 godzin  terapii, z czego 15.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia  ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w środki dydaktyczne. Pozostałe środki, formie dotacji celowej przekazane zostaną w latach następnych.

Redaktor: Maciej Pawlik
Opublikowano: 23 stycznia 2019


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum