MenuMenu główne
Powiat PoznańskiZapowiedzi

3 dni na  Cysterskim Szlaku

Plakat dot. wydarzenia: 3 dni na  Cysterskim Szlaku

Powiat Poznański od 2018 roku jest członkiem wspierającym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, skupiające gminy i powiaty, w obszarze których są zlokalizowane obiekty cysterskie. Na naszym  terenie  Szlak Cysterski obejmuje zespół dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach, w gminie Czerwonak, znajdującego się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych.  

Celem Stowarzyszenia  jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Gmina Bierzwnik, która jest jednym z założycieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich zaprasza na cyklicznie organizowane wydarzenie „3 dni na  Cysterskim Szlaku”.

Plakat dot. wydarzenia: 3 dni na  Cysterskim Szlaku

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 5 lipca 2024