MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nagrody z kultury powiatu poznańskiego za rok 2022

Nagrody z kultury powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2022.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 13 lutego 2023 roku do dnia 6 marca 2023 roku, do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem:

Pliki do pobrania:

Redaktor: Anna Skalska
Opublikowano: 10 lutego 2023