MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPEPE

Powiat poznański od 2008 r. realizuje program PEPE ,,Promocja Ekologii Poprzez Edukację”. W jego ramach podjęto próbę wyselekcjonowania najbardziej aktualnych problemów i podjęcia edukacji ekologicznej w tym zakresie. Zagadnieniami, którym poświęcono szczególną uwagę w ramach realizacji programu PEPE w latach 2008 – 2011 były:

 • problemy dotyczące odpadów,
 • kształtowanie postaw konsumenckich,
 • pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł.

Należy zauważyć, że dużym zainteresowaniem uczestników programu cieszyły się także tematy dotyczące zagadnień hydrologicznych czy form ochrony przyrody. Młodzież chętnie uczestniczyła również w różnego rodzaju zajęciach manualnych (jak np. wykonywanie zabawek z odpadów) oraz w zajęciach terenowych. W podjętych dotychczas działaniach uczestniczyli zarówno uczniowie różnych typów szkół, jak też nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych oraz sołtysi, radni powiatowi i pracownicy urzędów gmin.

Jak wynika z dotychczasowej realizacji programu PEPE, ma on duże znaczenie dla mieszkańców powiatu poznańskiego. Świadczy o tym zarówno liczny udział uczniów w wieku szkolnym w różnego rodzaju konkursach o tematyce przyrodniczej,  jak też duże zainteresowanie osób dorosłych możliwością zdobycia nowych wiadomości na temat ochrony środowiska.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, dlatego duża część działań kierowana jest dla uczniów. Należy pamiętać o tym, że za kilka lat to właśnie to pokolenie będzie podejmować decyzje dotyczące przyrody i ochrony środowiska. Stąd właśnie tak ważne jest, aby przekazywać im informacje w sposób jak najbardziej kompetentny, a jednocześnie atrakcyjny i przystępny.

Dzięki temu, że program rzuca nowe światło na wiele zagadnień dotyczących przyrody, może stać się inspiracją dla nauczycieli, przynieść nowe pomysły i pomóc w tworzeniu ciekawych lekcji. Aby osiągnąć postawione cele, należy działać razem na rzecz środowiska. Tylko wspólne działanie daje możliwość osiągnięcia sukcesu.
Program PEPE jest pomocny w przełamywaniu stereotypu, że o przyrodzie można uczyć się i rozmawiać tylko w szkolnej ławce, tylko z młodzieżą w wieku szkolnym. Często edukacja ekologiczna potrzebna jest także dorosłym, którzy dawno już opuścili szkolne mury. Człowiek rozwija się na każdym etapie życia i na każdym jego etapie towarzyszy mu potrzeba poszerzania i rozwijania wiedzy. Dlatego program PEPE jest dostosowany dla szerokiego grona odbiorców – zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Zaproszenie do bezpośredniego uczestnictwa zarówno uczniów, jak też przedstawicieli najniższej władzy samorządowej – sołtysów, pozwala  oczekiwać, że przekazywana wiedza trafi także w sposób pośredni do pozostałych mieszkańców powiatu.

Istotą podejmowania trudu edukacji ekologicznej jest walka z tzw. syndromem „nie bo nie” i nieustanne kierowanie ku świadomym działaniom ekologicznym. Pierwsze kroki w tej sprawie zostały już wykonane i przyniosły dobry efekt. Dalsze aktywne i wytrwałe działanie pozwoli spełnić wyznaczone cele i z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Działania proponowane w ramach programu PEPE dają możliwość zdobycia i rozszerzenia wiedzy na temat środowiska i jego ochrony licznej i zróżnicowanej grupie odbiorców. Jednocześnie duża różnorodność ich pozwala oczekiwać, że każdy otrzyma informacje w przystępnej i atrakcyjnej dla siebie formie. Zajęcia przeprowadzane w terenie pozwolą uczestnikom poznać się i wzajemnie zintegrować, a także dadzą możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń. Dodatkowym atutem jest fakt, że konkursy proponowane młodzieży poprzez formę współzawodnictwa pełnią funkcję mobilizującą do dalszego zdobywania wiedzy i samorozwoju.

Wspólnym celem wszystkich podejmowanych działań jest rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Efektem podjętych działań ma być pojawienie się lokalnych liderów aktywnie działających na rzecz środowiska w swoim otoczeniu.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU PEPE

Rok 2008:

 • Forum Ekologiczne – szkoły ponadgimnazjalne,
 • Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego na projekt młodzieżowej torby ekologicznej wraz z reklamą tej torby,
 • Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Rok 2009:

 • Konkurs fotograficzny ,,Człowiek w naturze” (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 • Wykład dla młodzieży w Zespole Szkół w Bolechowie na temat alternatywnych źródeł energii i spalarni odpadów,
 • Forum Ekologiczne – szkoły gimnazjalne,
 • Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego na wykonanie plakatu na temat ,,Zagrożenia środowiska w mojej gminie”,
 • Szkolenie dla nauczycieli szkół gimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego, przedstawicieli samorządu gminnego, radnych powiatu poznańskiego
 • Konkurs dla nauczycieli  na najlepsze autorskie zajęcia z zakresu ekologii,
 • Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego, przedstawicieli samorządu gminnego, radnych powiatu poznańskiego.

Rok 2010:

 • Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych na wykonanie prezentacji na temat ,,Działanie proekologiczne w mojej gminie”,
 • Forum wymiany doświadczeń – nauczyciele wszystkich typów szkół, radni, przedstawiciele samorządu gminnego,
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Kochajmy nasze małe ojczyzny”,
 • Szkolenie dla sołtysów
 • Warsztaty przyrodnicze dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
 • Warsztaty przyrodnicze dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych.

Rok 2011:

 • II Powiatowy Konkurs Ekologiczny ,,Kochajmy nasze małe ojczyzny”,
 • Szkolenie – warsztaty dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański,
 • Szkolenia dla sołtysów,
 • Szkolenie dla policjantów.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 28 stycznia 2014