MenuMenu główne
Powiat PoznańskiProjekty realizowane z środków krajowych i NFOŚiGW

„Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach” – NFOŚiGW
Zakres prac: ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., zastosowanie układów kolektorów słonecznych. Finansowanie:  Środki Szpitala:4 292 700,00ZŁ, NFOŚiGW:
2 998 100,00ZŁ, (dotacja), NFOŚiGW: 3 231 300,00ZŁ (pożyczka). Koszt inwestycji: około 10,5 mln. ZŁ. Termin realizacji: 2012r.

DPS w Lisówkach – Termomodernizacja
Zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji solarnej, modernizację i regulację instalacji c.o. i c.w.u, modernizację i remont urządzeń zagospodarowania terenu, docieplenie dachów i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt inwestycji: 5 mln zł. Finansowanie:  Środki Powiatu: 2 498 508,17ZŁWFOŚiGW: 2 450 000,00ZŁ (pożyczka). Termin realizacji 2009-2011.

Szkolenie dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego”
( wartość projektu: 15 000ZŁ, dofinansowanie 15 000ZŁ)

„Posadzenie grabów w ramach realizacji Otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego” (wartość projektu: 50 000ZŁ, dofinansowanie 20 000ZŁ)

„Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”

„Przebudowa mostu nad rzeką Trojanka w ciągu drogi 2029 P Rogoźno – Murowana Goślina”
Rok: 2010 Koszt: ~ 630 tys. ZŁ, Subwencja z rezerwy ogólnej budżetu Państwa : ~ 290 tys. ZŁ, Środki Powiatu Poznańskiego: 340 tys. ZŁ.

„Budowa przepustu na rzece Głuszynka w ramach przebudowy drogi powiatowej 2461 w m. Borówiec ul. Poznańska”
Rok: 2011. Koszt: ~ 1 mln ZŁ. Subwencja z rezerwy ogólnej budżetu Państwa: ~490 tys. ZŁ. Środki Powiatu Poznańskiego: ~490 tys. ZŁ. Środki UMiG Kórnik: ~ 50 tys. ZŁ

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn-Kleszczewo na odcinku ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn
Wykonanie kanalizacji deszczowej, rozbiórka nawierzchni bitumicznej, podbudowa, krawężników i chodników, położenie nowej nawierzchni z mieszanki, mineralno-asfaltowej wraz z podbudową, budowa chodnika, wjazdów, przejść dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe.
Długość odcinka : 0,613km
Koszt inwestycji: Koszt: ~ 1,9 mln ZŁ.
Dotacja: 0,5 mln ZŁ, UMiG Kostrzyn Wlkp. ~ 700 tys. ZŁ, Powiat Poznański ~ 700 tys. ZŁ/ rok 2009

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo-Dąbrówka na odcinku ul. Nowej w m. Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.”
Wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 1,2 m, przebudowa przepustu , położenie nowej nawierzchni z mieszanki, mineralno-asfaltowej wraz z wyrównaniem profilu jezdni, budowa wyniesionego chodnika i ścieżki rowerowej, 4 peronów na przystankach autobusowych, zatok postojowych oraz 4 przejść dla pieszych. Długość odcinka : 1,322km. Koszt: ~ 3,3 mln ZŁ
Dotacja: 1 637 000ZŁ.Wkład własny: Gmina Tarnowo Podgórne ~816 tys. ZŁ, Powiat Poznański  850 tys. ZŁ./ rok 2009

„Remont drogi powiatowej nr 2390P z budową chodnika, zatok postojowych, Komorniki-Łęczyca, odcinki 951m i 767m
Wykonanie nowej nawierzchni, wyrównanie profilu jezdni, budowa chodnika, zatok, postojowych, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej. Długość odcinka : 1,718km
Koszt: ~3,4 mln ZŁ. Dotacja: 1 622 734,80 ZŁ. Wkład własny: UG Komorniki 874 tys.ZŁ.Powiat Poznański 847 tys./rok 2010

Remont drogi powiatowej nr 2407P odcinek ul. Swarzędzkiej i ul. Cieszkowskiego w m. Gruszczyn i w m. Swarzędz”
Remont nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, chodnika, remont mostu na rzece Cybinie. Długość odcinka: 1,087km Koszt: ~4,9 mln ZŁ. Dotacja: 1 432 500ZŁ.Wkład własny: UMiG Swarzędz ~ 1,7mln ZŁ, Powiat Poznański ~ 1,7 mln ZŁ./rok 2010

 „Remont drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz-Środa w m. Kleszczewo”
Remont kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia, krawężniki, chodnik, ścieżka rowerowa, elementy spowalniające ruch (azyle), oznakowanie poziome i pionowe. Koszt: ~3,6 mln ZŁ. Dotacja: 1,8 tys. zł. Wkład własny: UG Kleszczewo: 957 tys. zł. Powiat Poznański  957 tys. zł./rok 2011

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 14 marca 2014