MenuMenu główne
Powiat PoznańskiZałatw sprawę w Urzędzie

1. BIURO RADY
http://www.bip.powiat.poznan.pl/177,biuro-rady.html

2. GABINET STAROSTY
http://www.bip.powiat.poznan.pl/190,gabinet-starosty.html

3. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
http://www.bip.powiat.poznan.pl/191,wydzial-organizacyjny.html

4. WYDZIAŁ FINANSÓW
http://www.bip.powiat.poznan.pl/364,wydzial-finansow.html

5. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
http://www.bip.powiat.poznan.pl/365,wydzial-administracyjny.html

6. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
http://www.bip.powiat.poznan.pl/1861,biuro-zamowien-publicznych.html

7. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
http://www.bip.powiat.poznan.pl/366,wydzial-komunikacji-i-transportu.html

8.WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
http://www.bip.powiat.poznan.pl/367,wydzial-administracji-architektoniczno-budowlanej.html

9. WYDZIAŁ PROMOCJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
Szczegóły: http://www.bip.powiat.poznan.pl/368,wydzial-promocji-i-aktywnosci-spolecznej.html
Regulamin: http://www.bip.powiat.poznan.pl/1461,pr-01.html
Materiały promocyjne: Zarządzenie Starosty Poznańskiego w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych
Materiały promocyjne: wniosek o wydanie materiałów promocyjnych

10. WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW
http://www.bip.powiat.poznan.pl/1337,wydzial-tworzenia-i-realizacji-projektow.html

11. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
http://www.bip.powiat.poznan.pl/369,wydzial-nieruchomosci.html

12. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
http://www.bip.powiat.poznan.pl/370,wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa.html

13. WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH
http://www.bip.powiat.poznan.pl/371,wydzial-radcow-prawnych.html

14. WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI
http://www.bip.powiat.poznan.pl/372,wydzial-audytu-i-kontroli.html

15. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
http://www.bip.powiat.poznan.pl/373,wydzial-bezpieczentwa-i-zarzadzania-kryzysowego.html

16. WYDZIAŁ EDUKACJI
http://www.bip.powiat.poznan.pl/374,wydzial-edukacji.html

17. WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
http://www.bip.powiat.poznan.pl/375,wydzial-inwestycji-i-remontow.html

18. WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
http://www.bip.powiat.poznan.pl/1867,wydzial-gospodarowania-mieniem.html

19. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
http://www.bip.powiat.poznan.pl/376,wydzial-spraw-spolecznych-i-zdrowia.html

20. WYDZIAŁ INFORMATYKI
http://www.bip.powiat.poznan.pl/1338,wydzial-informatyki.html

21. WYDZIAŁ KADR I PŁAC
http://www.bip.powiat.poznan.pl/1339,wydzial-kadr-i-plac.html

22. BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
http://www.bip.powiat.poznan.pl/378,biuro-powiatowego-rzecznika-konsumentow.html

23. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
http://www.bip.powiat.poznan.pl/377,powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

24. WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
http://www.bip.powiat.poznan.pl/380,wydzial-drog-i-gospodarki-przestrzennej.html

25. POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW
http://www.bip.powiat.poznan.pl/2074,powiatowy-konserwator-zabytkow.html

26. WYDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
http://www.bip.powiat.poznan.pl/379,wydzial-ochrony-informacji-niejawnych.html

27. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO
http://www.bip.powiat.poznan.pl/1910,samodzielne-stanowisko-ds-transportu-publicznego.html

28. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP
http://www.bip.powiat.poznan.pl/1340,samodzielne-stanowisko-ds-bhp.html

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 17 lutego 2014

Zaktualizowano:
28 września 2015