MenuMenu główne
Powiat PoznańskiO naszej www

Wydawca:
Powiat Poznański
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
ISSN: 2080-8100

Adres redakcji:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
Telefon: 61 8410-763
e-mal: redaktor@powiat.poznan.pl

Strona internetowa:

Redaktor naczelny:
Andrzej Wróblewicz

Redaktor prowadzący:
Tomasz Sikorski (tomasz.sikorski@powiat.poznan.pl)
tel. 61 8410-763

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania materiałów. Redakcja może zwrócić materiały do autorów z prośbą o dokonanie poprawek i uzupełnień. Redakcja zastrzega sobie również prawo do nieopublikowania niezamówionych materiałów bez podawania przyczyny.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 11 lutego 2014

Zaktualizowano:
14 czerwca 2023