MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Zabytki dofinansowanie – wyniki 2023

Rada Powiatu w Poznaniu podczas pięćdziesiątej sesji w dniu 19 kwietnia 2023 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2023 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wynikami.

W preliminarzach ujęte są wnioski, które spełniły wymogi formalne.

Załączamy również formularz zaktualizowanego kosztorysu niezbędnego do sporządzania umów, jeżeli otrzymana dotacja jest mniejsza niż wnioskowana. Wypełniony formularz w wersji edytowalnej należy przesłać na adres mailowy: natalia.siejek@powiat.poznan.pl

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl

 

Preliminarze (PDF)

Formularz zaktualizowanego kosztorysu (DOCX)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 19 kwietnia 2023