MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPHARE

PHARE „TERAZ INTEGRACJA” „Unia Europejska w świadomości dzieci niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród wychowanków OSW w Owińskach. W ramach projektu zrealizowano również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz seminarium dotyczące nowoczesnych technik nauczania osób niewidomych i niedowidzących. Projekt realizowany był do końca maja 2003r.

Ogólna wartość projektu to 9 297,5 EUR
Wartość dofinansowania 7 438 EUR
Umowa podpisana w lutym 2003
PROGRAM PHARE 2003 „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej „Pracownia symulacyjna do nauki zawodu monter – mechanik”.

W ramach przedsięwzięcia Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu został wyposażony w  sprzęt do nauki zawodu oraz  nowoczesny sprzęt komputerowy – 21 stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczyciela wraz z oprogramowaniem systemowym oraz programem do nauki zawodu. Projekt był realizowany w latach 2005-2006.

Ogólna wartość projektu: 27 296,65 EUR
Kwota dofinansowania: 20 472,48 EUR
Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 30/09/200
Data podpisania umowy: 30/11/2005
Linia budżetowa: PL2003/004-379/05.03_03
Numer umowy o udzielenie wsparcia: PL2003/004-379/05.03_03_238

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 28 stycznia 2014