MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Posiedzenie Rady

posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3 marca odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim. Tym razem miało ono charakter hybrydowy, ponieważ część członków zebrała się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a część uczestniczyła w formie online.

Podczas spotkania, które otworzył starosta poznański Jan Grabkowski, m.in. przedstawiono informacje na temat organizacji pomocy i wsparcia dla obywateli Ukrainy na terenie powiatu poznańskiego oraz poinformowano o projekcie Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu, dofinansowanym z funduszy norweskich: CAMP. Ten pierwszy temat zreferował Paweł Kurosz, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a drugi omówiła Justyna Schaefer–Kurkowiak z Centrum PISOP.

W trakcie spotkania Andrzej Wróblewicz, dyrektor Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej, podsumował także rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert na rok 2022 oraz przypomniał o kończących się naborach wniosków o przyznanie nagród powiatu poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz sportu za rok 2021. Omówiono także wstępne założenia dotyczące organizacji VI Dnia Organizacji Pozarządowych w powiecie poznańskim, który planowany jest na początek czerwca tego roku.

O projekcie_CAMP

Protokół z 6. posiedzenia PRDPP II kad.

Autor: Tomasz Skupio

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 4 marca 2022