MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPomoc społeczna 2016

Poprawianie jakości życia ludzi starszych z powiatu poznańskiego i ich aktywności życiowej oraz rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób – walka ze stereotypem człowieka starego – aktywizacja seniorów

1.

Nazwa: “Koncert operetkowy dla seniorów w Kleszczewie”
Termin: 25.06.2016
Organizator: Stowarzyszenie “Pomagam”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo

2.

Nazwa: “Nie bądź bierny ale wierny” – aktywny senior powiatu poznańskiego”
Termin: 25.02-10.12.2016
Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja, ul. Wierzenicka 12 Wierzenica, 62-006 Kobylnica

3.

Nazwa: “Aktywny senior – nordic walking na szlakach powiatu poznańskiego”
Termin: 01.06-30.09.2016
Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe”, ul. Bednarska 4, 60-571 Poznań

4.

Nazwa: “Młodzi Duchem” Przegląd Zespołów Muzycznych oraz Teatralno – Kabaretowych z okazji Europejskiego Dnia Seniora
Termin: 01.-31.10.2016
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz

5.

Nazwa: IX Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora
Termin: 11.11.2016
Organizator: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

6.

Nazwa: “Aktywny senior – nordic walking na szlakach powiatu poznańskiego” “Chodź z nami – popularyzacja nordic walking wśród seniorów powiatu poznańskiego”
Termin: 01.07-30.09.2016
Organizator: KB Katorżnik Murowana Goślina, Huta Pusta 2/1, 62-095 Murowana Goślina

 

Promowanie i organizowanie wolontariatu na terenie powiatu poznańskiego

7.

Nazwa: Centrum Wolontariatu Klaudynki 2 62
Termin: 25.02-10.12.2016
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

 

Integracja i aktywność społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu poznańskiego

8.

Nazwa: “Magia teatru” Przegląd Grup Teatralnych Środowiskowych Domów Samopomocy
Termin: 01-30.09.2016
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz

 

Ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego, również poprzez działania wspierające aktywność fizyczną np. poprzez sport osób z niepełnosprawnościami

9.

Nazwa: Integracyjny turniej tenisowy na wózkach “Powiat Poznański 2016”
Termin: 24-25.09.2016
Organizator: Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka, ul. Milczańska 16F/5, 61-131 Poznań

10.

Nazwa: Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej
Termin: 25.02-10.12.2016
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

11.

Nazwa: Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami
Termin: 25.02-10.12.2016
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

12.

Nazwa: Wyjazd profilaktyczno – zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem
Termin: 09-16.08.2016
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

13.

Nazwa: Aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego poprzez zajęcia z hipoterapii i parapowożenia
Termin: 01.04-31.10.2016
Organizator: Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Baranówko 21, 62-050 Mosina

14.

Nazwa: Tu warto żyć – powiat poznański aktywny i dostępny
Termin: 01.04-31.10.2016
Organizator: Stowarzyszenie Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań

15.

Nazwa: Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Termin: 01.06-30.09.2016
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “PROMYK”, ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

16.

Nazwa: Zajęcia taneczne – sposób na wyrażenie własnych emocji
Termin: 15.02-10.12.2016
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin “ROKTAR”, ul. Szamotulska 8 a, 62-090 Rokietnica

17.

Nazwa: XIII Piknik GSPON “Razem szczęśliwi” – Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego
Termin: 11.06.2016
Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

18.

Nazwa: Ograniczanie skutków niepełnosprawności u osób po mastektomii poprzez rehabilitację psychofizyczną. Zajęcia rehabilitacyjne pt. “Muzyka – nie tylko poważna”
Termin: 31.08-07.09.2016
Organizator: Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI, ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk

19.

Nazwa: “W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Termin: 04.07-30.09.2016
Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Kraszewskiego 8 a, 60-518 Poznań

20.

Nazwa: Wyjazdowy trening samodzielności – sposób na ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami
Termin: 24-26.09.2016
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin “ROKTAR”, ul. Szamotulska 8 a, 62-090 Rokietnica

 

Promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, również poprzez wspieranie działań promujących aktywność fizyczną np. poprzez sport osób niepełnosprawnych

21.

Nazwa: Wydawanie miesięcznika “Filantrop Naszych Czasów”
Termin: 01.03-30.11.2016
Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Filantrop”, os. B. Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań

22.

Nazwa: “Odyseja kosmiczna”
Termin: 01.07-31.10.2016
Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Kraszewskiego 8 a, 60-518 Poznań

23.

Nazwa: “Klaudynkowe warsztaty sportowe”
Termin: 19.03-03.12.2016
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

24.

Nazwa: IV Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. “Zlot Talentów”
Termin: 05-30.09.2016
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

25.

Nazwa: Malta Strong 2016 integracyjna impreza sportowo – rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego
Termin: 05-25.06.2016
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

26.

Nazwa: Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Termin: 01.-30.07.2016
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

 

Wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego

27.

Nazwa: “Półkolonijne warsztaty artystyczne Klaudynki”
Termin: 01.07-31.08.2016
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

28.

Nazwa: Poznajemy dziedzictwo piastowskie w Wielkopolsce – cykl zajęć i wycieczek dla dzieci niewidomych i słabo widzących
Termin: 01.05-31.10.2016
Organizator: Stowarzyszenie “Pomóż Dziecku Niewidomemu”, ul. Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

29.

Nazwa: Wieczór z Aniołami 2016
Termin: 01-10.12.2016
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

30.

Nazwa: Powiat w zasięgu ręki – II
Termin: 17.06-10.12.2016
Organizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań

31.

Nazwa: Poznajemy polskie miasta – Bydgoszcz
Termin: 01.06-31.10.2016
Organizator: Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Świerkowa 5, 62-050 Mosina

Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim

32.

Nazwa: Program psychologiczno – terapeutyczny “Partner” 14
Termin: 17.06-16.10.2016
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

33.

Nazwa: Piknik dla seniorów z terenu powiatu poznańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
Termin: 01-30.09.2016
Organizator: Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Baranówko 21, 62-050 Mosina

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 10 lutego 2016

Zaktualizowano:
9 stycznia 2017