MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPowołanie - II kadencja

Inauguracyjne posiedzenie

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji. Uczestniczył w nim starosta poznański Jan Grabkowski.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim składa się z 16 członków, w tym:

– czterech przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Radę Powiatu w Poznaniu
– czterech przedstawicieli Zarządu Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Zarząd, w tym Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– ośmiu przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Poznańskiego, z siedzibą w powiecie poznańskim, wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu.

Rada obradowała w składzie:
Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego
Małgorzata Halber – Radna Powiatu Poznańskiego
Paweł Ratajczak – Radny Powiatu Poznańskiego
Mirosław Wieloch – Radny Powiatu Poznańskiego
Antoni Kalisz – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
Anna Koziołkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego
Tomasz Skupio – Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Elżbieta Tonder – Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Iwona Janicka – Fundacja Aktywności Lokalnej
Lidia Konewka-Rzepczyńska – UKS Błyskawica
Marek Lis – LZS Piast Kobylnica
Aleksandra Mazurek – Stowarzyszenie Vena Pobiedziska
Aleksandra Orchowska – Fundacja Orchidea
Irena Skrzypczak – Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku
Stanisław Smektała – KTS “NET”
Tomisław Stefaniak – Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności 16 członków, Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady. Przewodniczącym został Tomasz Skupio, wiceprzewodniczącym – Marek Lis, a sekretarzem – Małgorzata Halber.

W trakcie spotkania członkowie PRDPP omówili także założenia pracy w tej kadencji rady oraz zbliżający się wielkimi krokami IV Dzień Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 czerwca 2019 roku w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu poznańskiego. Informacje o IV Dniu NGO znajduje się TUTAJ.

Autor: Weronika Gospodarek

Protokół z I posiedzenia PRDPP

Uchwała w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji

Redaktor: Weronika Gospodarek
Opublikowano: 13 czerwca 2019