MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

Inauguracyjne posiedzenie

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji. Uczestniczył w nim starosta poznański Jan Grabkowski.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim składa się z 16 członków, w tym:

– czterech przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Radę Powiatu w Poznaniu
– czterech przedstawicieli Zarządu Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Zarząd, w tym Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– ośmiu przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Poznańskiego, z siedzibą w powiecie poznańskim, wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu.

Rada obradowała w składzie:
Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego
Małgorzata Halber – Radna Powiatu Poznańskiego
Paweł Ratajczak – Radny Powiatu Poznańskiego
Mirosław Wieloch – Radny Powiatu Poznańskiego
Antoni Kalisz – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
Anna Koziołkiewicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego
Tomasz Skupio – Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Elżbieta Tonder – Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Iwona Janicka – Fundacja Aktywności Lokalnej
Lidia Konewka-Rzepczyńska – UKS Błyskawica
Marek Lis – LZS Piast Kobylnica
Aleksandra Mazurek – Stowarzyszenie Vena Pobiedziska
Aleksandra Orchowska – Fundacja Orchidea
Irena Skrzypczak – Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku
Stanisław Smektała – KTS “NET”
Tomisław Stefaniak – Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności 16 członków, Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady. Przewodniczącym został Tomasz Skupio, wiceprzewodniczącym – Marek Lis, a sekretarzem – Małgorzata Halber.

W trakcie spotkania członkowie PRDPP omówili także założenia pracy w tej kadencji rady oraz zbliżający się wielkimi krokami IV Dzień Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 czerwca 2019 roku w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu poznańskiego. Informacje o IV Dniu NGO znajduje się TUTAJ.

Autor: Weronika Gospodarek

Protokół z I posiedzenia PRDPP

Redaktor: Weronika Gospodarek
Opublikowano: 13 czerwca 2019