MenuMenu główne
Powiat PoznańskiZapowiedzi Wydarzenia Relacje

Pierwsza taka konferencja

29 września w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbył się Pierwszy Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim. Do udziału w konferencji zgłosiło się niemal 50 organizacji działających na terenie powiatu i miasta Poznania.

Wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla społeczności gmin powiatu poznańskiego zainaugurował starosta poznański. – Ten dzień jest potwierdzeniem idei państwa obywatelskiego – powiedział Jan Grabkowski do zebranych gości.

– Powiat poznański mocno wspierał i wspiera organizacje pozarządowe. Przez lata pomoc ta przybierała różne formy, głównie poprzez wsparcie finansowe na realizację zadań, ale także różną pomoc poza finansową – mówił starosta poznański.

– Powiat poznański we współpracy z organizacjami pozarządowymi tak jak i w wielu innych dziedzinach dąży do wyznaczania najwyższych standardów. Emocjonalnie angażujemy swoich mieszkańców oraz budzimy w nich dumę z życia w ciekawym, dobrze prosperującym regionie – dodał Jan Grabkowski.

Na początku spotkania wystąpił także Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, która była inicjatorem spotkania, Tomasz Skupio. Następnie każda ze zgromadzonych osób miała szansę przedstawić siebie i reprezentowaną organizację.

Tuż po prezentacji uczestników odbył się pierwszy wykład pt. „Pozyskiwanie środków na działania organizacji”, który poprowadził Piotr Kotlarek, doradca Centrum PISOP i specjalista w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

Drugą część wykładu o tej tematyce poprowadziła Rafał Jaworski, prawnik związany z wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi, który obecnie jest kluczowym doradcą w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu.

W kolejnej części konferencji uczestnicy wzięli udział w wcześniej wybranych panelach dyskusyjnych. Tematyka dotyczyła następujących dziedzin: Kultura i regionalizm (moderator: Ewa Buczyńska-regionalistka, historyk, animatorka wydarzeń kulturalnych), Sport i turystyka (moderator: Jan Mazurczak – Prezes PLOT) oraz Ekonomia społeczna i pozyskiwanie środków (moderator: Rafał Jaworski).

Na zakończenie konferencji każdy z moderatorów podsumował prowadzony przez siebie panel tematyczny. W czasie dyskusji przedstawiciele organizacji zgłosili wiele wniosków i propozycji na kolejne lata współpracy.

 

I Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim – Protokół z konferencji

I Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim – PLAKAT

Piotr Kotlarek (prezentacja) – Centrum PISOP
Rafał Jaworski (prezentacja) – Wielkopolskie Centrum Ekonomii Społecznej

Relacja w TVP Poznań (od 13:16): http://poznan.tvp.pl/27142595/29092016-godz2130

Relacja w Powiatowej 17. (od 5:42): https://powiat.poznan.pl/film-item/5-pazdziernika-2016/

Relacja w telewizji STK: http://telewizjastk.pl/5215,dzien-organizacji-pozarzadowych

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 września 2016