MenuMenu główne
Powiat PoznańskiZabawa TeniSówki i TRAMPka

Ogłaszamy zabawę dla czytelników “Prasowej Powiatowej 17.” oraz naszej strony internetowej


Odpowiedzcie na dwa pytania

  1. Ile gmin wchodzi w skład powiatu poznańskiego?
  2. W którym numerze “Prasowej Powiatowej 17.” TeniSówka i TRAMPek ogłosili swoją zabawę? Można podać cyfrę lub miesiąc wydania

Odpowiedzi należy wysłać w formie elektronicznej na adres prasowa17@powiat.poznan.pl.
Czekamy na nie do 30 listopada 2017 roku, lecz oczywiście decyduje kolejność zgłoszeń

Dla pierwszych pięćdziesięciu osób, które wyślą prawidłową odpowiedź na obydwa pytania przygotowaliśmy upominki. Są nimi kalendarze trójdzielne na rok 2018 z postaciami TeniSówki i TRAMPka

Każdy uczestnik zabawy może wysłać tylko jedną odpowiedź

Z nagrodzonymi osobami skontaktujemy się drogą elektroniczną

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 24 listopada 2017