MenuMenu główne
Powiat PoznańskiAnkieta

  KONKURS

  „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” - XII edycja.


  Zobacz ulotkę.

  Imię i Nazwisko:
  Adres zamieszkania (ulica, numer domu):
  (kod, miejscowość)
  Telefon kontaktowy (9 cyfr):
  Email:

  Ankieta konkursowa
  Ważne !

  1. Zestaw pytań konkursowych składa się z 5 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” (dwie krzyżujące się linie) jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Na każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W przypadku wypełnienia ankiety za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl obowiązują wyżej wskazane zasady, z zastrzeżeniem, że wybór odpowiedzi polega na jej zaznaczeniu.
  2. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.
  3. W przypadku zakreślenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi nie podlega zaliczeniu, jako prawidłowa.
  4. W przyznaniu nagrody biorą udział ankiety, w których zaznaczono 5 prawidłowych odpowiedzi i wpisano hasło promujące Powiat Poznański.

  1. Służby ratownicze poinformujesz o zdarzeniu dzwoniąc pod numer:

  2. Pierwszym i podstawowym działaniem wobec osoby zatrutej tlenkiem węgla jest:

  3. Zatrucie człowieka tlenkiem węgla możemy rozpoznać poprzez:

  4. Na terenie której jednostki odbywa się festyn "Bezpieczni w powiecie poznańskim":

  5. Ile gmin znajduje się na terenie Powiatu Poznańskiego:

  6. Hasło promujące Powiat Poznański:


  Administratorem danych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  (szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych: www.bip.powiat.poznan.pl). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

  Redaktor: Powiat Poznań
  Opublikowano: 22 września 2021

  Zaktualizowano:
  29 września 2022