Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Cze 2019 >>
ponwtśrczwptsobnie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Rejon Kijowsko – Światoszyński

Києво-Святошинський район

Rejon kijowsko-światoszyński powstał 1932 roku, położony jest na Ukrainie, w centralnej części obwodu kijowskiego, w strefie lasostepowej prawego dorzecza Dniepru. Na terenie rejonu znajdują się dwa miasta: Bojarka i Wysznewe, osada Czabany oraz 49 wsi.

Umowa o partnerstwie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Rejonem Kijowsko-Światoszyńskim podpisana została 22 sierpnia 2008 roku w Kijowie. Dokument uwzględnia współpracę w dziedzinie wymiany młodzieżowej i kulturalnej oraz wspomaganie nawiązywania kontaktów pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami w celu aktywizacji współpracy inwestycyjnej.

 

Powierzchnia: 726 km2
Ludność: 154 tys.
Oficjalna strona internetowa rejonu: www.ks-rda.gov.ua
Kontakty z Rejonem zapoczątkowała wizyta delegacji Powiatu Poznańskiego w Kijowie, w sierpniu 2007 roku. Wyjazd miał charakter poznawczy. Zaprezentowane zostały walory i kierunki rozwoju rejonu, m.in. z zakresu gospodarki i turystyki.

W październiku z rewizytą przyjechała grupa Ukraińców. Głównym punktem pobytu było podpisanie listu intencyjnego, określającego zasady współpracy Powiatu Poznańskiego i Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego. Zorganizowano również konferencję pn. „Możliwości inwestowania w Rejonie Kijowsko-Światoszyńskim”. Spotkanie stało się okazją do bezpośrednich rozmów pomiędzy przedstawicielami kijowskiej administracji a firmami zainteresowanymi inwestowaniem na Ukrainie.

W 2007 roku jeszcze dwukrotnie gościli w powiecie poznańskim przedstawiciele rejonu partnerskiego z Ukrainy.

W trakcie listopadowej wizyty, na spotkaniu w prowadzonym przez powiat Szpitalu w Puszczykowie, omówiono problemy polskiej służby zdrowia oraz sposoby restrukturyzacji placówek opieki medycznej. Goście zwiedzili także fabrykę Solaris Bus & Coach.

W grudniu powiat poznański odwiedziła grupa samorządowców i biznesmenów z Rejonu Kijowsko–Światoszyńskiego, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z procedurą uzyskiwania pozwoleń na budowę, geodezją i kartografią oraz promocją regionu.

W maju 2008 roku przedstawiciele Powiatu Poznańskiego uczestniczyli w „Festiwalu Kuchni Polskiej”, najważniejszym wydarzeniu promującym polską kulturę i tradycję w partnerskim Rejonie Kijowsko-Światoszyńskim na Ukrainie. Ważnym punktem wyjazdu były wizyta w ośrodku opieki zdrowotnej w Bojarce oraz spotkania z przedstawicielami miejscowych przedsiębiorstw budowlanych.

Latem tego samego roku powiat poznański odwiedziła grupa uczniów, która wraz z młodzieżą z partnerskiego regionu Hanower wzięła udział w projekcie wymiany młodzieży. Liczne zajęcia sportowe, zwiedzanie ciekawych zakątków powiatu poznańskiego, wizyta w Ośrodku Szkolenia Policji, Jednostce Straży Pożarnej w Poznaniu, to jedne z wielu atrakcji, jakie czekały na młodzież z naszych partnerskich regionów.

Natomiast w sierpniu 2008 roku odbyła się wizyta przedstawicieli władz powiatu na Ukrainie, której najważniejszym punktem było uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie. Ponadto członkowie delegacji zwiedzili położone na terenie rejonu Centrum Logistyczne „Czajka” oraz pobliskie osiedle mieszkaniowe. Delegaci mieli także okazję zapoznać się z pracą klasycznego gimnazjum w miejscowości Bojarka oraz szkoły podstawowej w Chotowie.

W 2009 roku, w dniach od 23 do 27 maja, przedstawiciele władz i samorządów terytorialnych obwodu kijowskiego oraz towarzystwa Polska-Ukraina-Niemcy, odwiedzili powiat poznański. Głównym celem wizyty naszych gości było zapoznanie z systemem zarządzania samorządem w Polsce, ale równie ciekawe okazało się spotkanie, podczas którego ukraińscy samorządowcy zapoznali się z możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych, m.in. na dokształcanie urzędników oraz z możliwościami współpracy pomiędzy regionami.

Kolejne spotkanie odbyło się 29 maja 2009 roku, w siedzibie administracji rejonu w Kijowie, w trakcie którego strony rozmawiały na temat dalszej współpracy. Delegacja Powiatu Poznańskiego zapoznała się z działaniem Powiatowego Wydziału Głównego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Kijowskim, a wielu wrażeń dostarczył udział w trzecim już Festiwalu Kuchni Polskiej na Ukrainie.

W okresie od 10 do 19 maja 2010 roku, Powiat Poznański zorganizował kolejną wizytę młodych ludzi z partnerskiego regionu Hanower oraz rejonu kijowsko-światoszyńskiego. Spotkanie to stanowiło przede wszystkim świetną okazję do poznania dziedzictwa krajów naszych dwóch bliskich sąsiadów. Przełamywanie barier, nie tylko językowych, ale i tych kulturowych oraz niwelowanie głęboko zakorzenionych stereotypów, to główne założenia tego projektu, który został zorganizowany w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej.

Pod koniec sierpnia 2010 roku, w Lusowie, w trakcie XI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych, wystąpił, zaproszony przez powiat poznański, zespół Śpiwuczi hołosy (Співучі голоси) z Ukrainy, z rejonu kijowsko-światoszyńskiego. Artyści zaprezentowali wiele ukraińskich pieśni folklorystycznych m.in. wiosennych wesnianek, gajowych, dożynkowych, a także weselnych i żartobliwych kołomyjek oraz przedstawili dwie inscenizacje obrzędów ludowych.
Po kilkuletnim okresie stagnacji we współpracy z naszym partnerem ze wschodu, w pierwszym kwartale 2014 roku kontakt został reaktywowany. Taka możliwość pojawiła się przede wszystkim ze względu na zmiany polityczne, które miały miejsce na Ukrainie. W efekcie prowadzonych rozmów na zaproszenie Powiatu Poznańskiego ponad 40 przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych z Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego na Ukrainie, przyjechało uczyć się samorządności w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Goście, w dniach od 30 marca do 4 kwietnia 2014 roku, uczestniczyli w szeregu spotkań i szkoleń z zakresu działań samorządu oraz jednostek współpracujących na rzecz mieszkańców. Na czas szkoleń grupa została podzielona na 3 zespoły robocze, skupione wokół takich zagadnień jak:
1) organizacja bezpieczeństwa na poziomie regionalnym
2) zarządzanie lokalnym budżetem
3) współpraca samorządu z przedsiębiorcami.
Goście przyjrzeli się również  funkcjonowaniu jednostek samorządowych  na poziomie gminnym, na przykładzie gmin Tarnowo Podgórne (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i współpracy z przedsiębiorstwami) oraz Rokietnica (finanse publiczne).

Po czterech latach przerwy, które Ukraina poświęciła na reformy i zmiany, współpraca z partnerem została ponownie wznowiona. W efekcie kilkumiesięcznych uzgodnień w okresie 11-15 czerwca 2018 roku gościliśmy 7-osobową delegację, której przewodniczył Mychajło Leznik – zastępca Przewodniczącego Kijowsko-Światoszyńskiej Państwowej Administracji Rejonowej w obwodzie kijowskim. Celem wizyty było przede wszystkim poznanie zadań powiatu, struktury urzędu, ale także w bliższym zakresie kwestii edukacji młodzieży, opieki medycznej. Temat nauczania omawiany był w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Natomiast w Szpitalu w Puszczykowie, na szereg pytań dotyczących rozwiązań w służbie zdrowia odpowiedziała Ewa Wieja, Prezes Zarządu tej placówki. Goście odwiedzili również fabrykę autobusów Solaris Bus&Coach w Bolechowie. Po czterech latach przerwy, które Ukraina poświęciła na reformy i zmiany, współpraca z partnerem została ponownie wznowiona. W efekcie kilkumiesięcznych uzgodnień w okresie 11-15 czerwca 2018 roku gościliśmy 7-osobową delegację, której przewodniczył Mychajło Leznik – zastępca Przewodniczącego Kijowsko-Światoszyńskiej Państwowej Administracji Rejonowej w obwodzie kijowskim. Celem wizyty było przede wszystkim poznanie zadań powiatu, struktury urzędu, ale także w bliższym zakresie kwestii edukacji młodzieży, opieki medycznej. Temat nauczania omawiany był w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Natomiast w Szpitalu w Puszczykowie, na szereg pytań dotyczących rozwiązań w służbie zdrowia odpowiedziała Ewa Wieja, Prezes Zarządu tej placówki. Goście odwiedzili również fabrykę autobusów Solaris Bus&Coach w Bolechowie.

 

Redaktor: Ziemowit Maląg
Opublikowano: 28 stycznia 2014

Zaktualizowano:
20 lipca 2018


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum