Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Sie 2019 >>
ponwtśrczwptsobnie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Sesje Rady Powiatu w Poznaniu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Starosta Poznański (nagrywanie i utrwalanie obrad Rady Powiatu w Poznaniu)

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, tel.: +48 (61) 841-05-01, e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiat.poznan.pl bądź telefonicznie +48 (61) 841-07-39. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Poznaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Dostęp do danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu będzie możliwy przez okres 5 lat licząc od dnia publikacji. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 7. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

IX Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(19.06.2019 r., od godz. 10:00)

 

 

Archiwalne sesje Rady Powiatu w Poznaniu:

VIII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(22.05.2019 r., od godz. 10:00)

VII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(26.04.2019 r., od godz. 12:00)

VI Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(17.04.2019 r., od godz. 10:00)

V Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(27.03.2019 r., od godz. 10:00)

IV Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(20.02.2019 r., od godz. 11:00)

 

III Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(19.12.2018 r., od godz. 10:00)

_____________________________________________________________________

II Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(28.11.2018 r., od godz. 10:00)

______________________________________________________________________

I Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(21.11.2018 r., od godz. 10:00)

_____________________________________________________________________

 

 

 

Redaktor: Ziemowit Maląg
Opublikowano: 16 listopada 2018

Zaktualizowano:
19 czerwca 2019


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum