Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Instagram
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Sty 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Sesje Rady Powiatu w Poznaniu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Starosta Poznański (nagrywanie i utrwalanie obrad Rady Powiatu w Poznaniu)

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, tel.: +48 (61) 841-05-01, e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiat.poznan.pl bądź telefonicznie +48 (61) 841-07-39. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Poznaniu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  5. Dostęp do danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu będzie możliwy przez okres 5 lat licząc od dnia publikacji. Następnie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
   2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
   3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
  7. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

XVI Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023 odbędzie się 19.02.2020 r., o godz. 10:00

 

 

 

Archiwalne Sesje Rady Powiatu w Poznaniu:

 

XV Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(18.12.2019 r., od godz. 10:00)

 

XIV Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
20.11.2019 r. od godz. 10:00

XIII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(30.10.2019 r., od godz. 10:00)

XII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(25.09.2019 r., od godz. 10:00)

XI Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(10.09.2019 r., od godz. 12:00)

X Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(28.08.2019 r., od godz. 10:00)

IX Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(19.06.2019 r., od godz. 10:00)

VIII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(22.05.2019 r., od godz. 10:00)

VII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(26.04.2019 r., od godz. 12:00)

VI Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(17.04.2019 r., od godz. 10:00)

V Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(27.03.2019 r., od godz. 10:00)

IV Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(20.02.2019 r., od godz. 11:00)

 

III Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(19.12.2018 r., od godz. 10:00)

_____________________________________________________________________

II Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(28.11.2018 r., od godz. 10:00)

______________________________________________________________________

I Sesja Rady Powiatu w Poznaniu kadencji 2018 – 2023
(21.11.2018 r., od godz. 10:00)

_____________________________________________________________________

 

 

 

Redaktor: Ziemowit Maląg
Opublikowano: 16 listopada 2018

Zaktualizowano:
14 stycznia 2020


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum