MenuMenu główne
Powiat PoznańskiAktywność projektowa

EFRR_Samorzad_kolor

 

Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

“Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”

“Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”

„Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”

„Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II”

„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach”

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka-Pobiedziska

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego

Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego

Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Węzeł przesiadkowy Rokietnica

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła

Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 22 marca 2017

Zaktualizowano:
27 października 2023