MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Zabytki dofinansowanie – wyniki 2024

Rada Powiatu w Poznaniu podczas LXI sesji w dniu 17 kwietnia 2024 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2024 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wynikami.

W preliminarzach ujęte są wnioski, które spełniły wymogi formalne. 

Załączamy również formularz zaktualizowanego kosztorysu niezbędnego do sporządzania umów, jeżeli otrzymana dotacja jest mniejsza niż wnioskowana. Wypełniony formularz w wersji edytowalnej należy przesłać na adres mailowy: natalia.siejek@powiat.poznan.pl. Miejsce na podpis w formularzu należy zostawić puste.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 17 kwietnia 2024