MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPO KL

Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych  i społecznych osób niepełnosprawnych”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1)

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych  88 osób niepełnosprawnych, wychowanków lub absolwentów SOSW w Owińskach i Mosinie oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach. W projekcie realizowane są następujące działania: przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego, przeprowadzenie zajęć informatycznych, udzielenie wsparcia psychologicznego i doradczo-zawodowego, przeprowadzenie treningu umiejętności
i kompetencji społecznych, przygotowanie do pracy jako pomocnik w salonie fryzjerskim, pomocnik cukiernika i kucharza, przygotowanie do pracy jako pomocnik w gospodarstwie agroturystycznym,
w warsztacie stolarsko-garncarskim i tkackim, a także hotelu, przeprowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii i innych zajęć terapeutycznych. Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku w Owińskach i Mosinie.
Czas trwania projektu: 01.09.2010  – 31.08.2012
Wartość projektu:  971 928 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobacz artykuł podsumowujący projekt

 

 

Projekt „Nowoczesna Szkoła – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkół powiatu poznańskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Założenie projektu to wzmocnienie potencjału instytucji edukacyjnych Powiatu Poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

Całkowita wartość projektu: 265 400 zł.

Więcej o projekcie.

 

Projekt „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt ma na celu kompleksowe przygotowanie 50 uczennic i uczniów do wejścia na rynek pracy oraz podniesienie jakości procesu kształcenia, poprzez realizację programów rozwojowych Zespołu Szkół w Bolechowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w okresie od 01-01-2012 do 30-06-2013 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 612 960,00zł.

Więcej o projekcie.

 

„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w  Powiecie Poznańskim”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2 .Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Celem głównym projektu jest ułatwienie 15 (8 kobietom, 7 mężczyznom) bezrobotnym i niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu poznańskiego w wieku produkcyjnym,  rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej dziedzinie zgodniej z kierunkiem wykształcenia. Rekrutację do projektu prowadzi od 1 marca do 30 kwietnia 2013r. Pani Agnieszka Horab – Szałęga  z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. (tel. 61 8345-685). Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach indywidualnych i grupowych dotyczących prowadzenia własnej firmy. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki.

Umowa Nr 06.02.00-30-072/12-00 z dnia 27 listopada 2012r. wartość projektu 581.910, 00 PLN.

Regulamin uczestnictwa “Sprawna firma” – regulamin-uczestnictwa-sf.pdf

Formularz rekrutacyjny “Sprawna firma” – formularz-rekrutacyjny-sf.pdf

Więcej o projekcie.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 28 stycznia 2014

Zaktualizowano:
12 lutego 2014