MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Inauguracyjne posiedzenie

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim III kadencji. Uczestniczył w nim starosta poznański Jan Grabkowski, który wręczył podziękowania za pracę członkom PRDPP II kadencji oraz powołania do PRDPP na III kadencję. Starosta podkreślił również wagę współpracy z organizacjami pozarządowymi z powiatu poznańskiego oraz perspektywy na dalszy rozwój trzeciego sektora.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim składa się z 16 członków, w tym:

– czterech przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Radę Powiatu w Poznaniu
– czterech przedstawicieli Zarządu Powiatu w Poznaniu, w tym Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– ośmiu przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność statutową na terenie powiatu poznańskiego, z siedzibą w powiecie poznańskim, wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu.

Rada została powołana na trzyletnią kadencję w składzie:

• Paweł Bocian – radny powiatu poznańskiego
• Małgorzata Halber – radna powiatu poznańskiego
• Paweł Ratajczak – radny powiatu poznańskiego
• Mirosław Wieloch – radny powiatu poznańskiego
• Antoni Kalisz – członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
• Bartosz Kurek – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego
• Tomasz Skupio – pełnomocnik starosty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej
• Elżbieta Tonder – pełnomocnik starosty do spraw osób niepełnosprawnych, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
• Maciej Brylewski – Stowarzyszenie UKS Jedynka Kórnik, gmina Kórnik
• Lidia Konewka-Rzepczyńska – Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, gmina Rokietnica
• Marek Kubiak – Fundacja ORCHidea, gmina Komorniki
• Marek Lis – LZS Piast Kobylnica, gmina Swarzędz
• Aleksandra Mazurek – Stowarzyszenie Vena Pobiedziska, gmina Pobiedziska
• Anna Ohirko – Lokalni w gminie Suchy Las
• Irena Skrzypczak – Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, gmina Luboń
• Romuald Szaj – Wielkopolskie Stowarzyszenie Cyklistów, gmina Tarnowo Podgórne

W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności 16 członków, Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady. Przewodniczącym został Tomasz Skupio, wiceprzewodniczącym – Marek Lis, a sekretarzem – Małgorzata Halber. W trakcie spotkania członkowie PRDPP zaopiniowali również projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 oraz omówili założenia pracy Rady w najbliższych miesiącach.

Protokół z pierwszego posiedzenia PRDPP III kadencji

Autor: Tomasz Skupio
Zdjęcia: Anna Skalska

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 12 października 2022