MenuMenu główne
Powiat Poznański



Zapowiedzi Wydarzenia Relacje

Ósme posiedzenie Rady

W poniedziałek, 20 lutego 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się ósme posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.

Uczestniczyło w nim 15 z 16 członków. Podczas posiedzenia członkowie Rady omówili plan pracy Rady na rok bieżący, omówili projekt koncepcji powołania Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz rekomendowali przedstawicieli do Stałego Zespołu Ekspertów ds. polityki senioralnej działającej przy Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Porządek VIII posiedzenia PRDPP

Protokół z VIII posiedzenia PRDPP

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 20 lutego 2017