MenuMenu główne
Powiat PoznańskiZapowiedzi Wydarzenia Relacje

Pomoc społeczna 2023

1. Nazwa: VIII Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2023
Organizator: Wielkopolski Związek Tenisowy, ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań

2. Nazwa: Wydawanie miesięcznika ,,Filantrop Naszych Czasów’
Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Filantrop”, os. Bolesława Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań

3. Nazwa: Zabytki kultury polskiej w Warszawie
Organizator: Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, ul. Jana III Sobieskiego 97, 62-030 Luboń

4. Nazwa: Organizacja IV Powiatowej Olimpiady Senioralnej
Organizator: Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, ul. Jana III Sobieskiego 97, 62-030 Luboń

5. Nazwa: Aktywność fizyczna seniorów w postaci warsztatów gimnastycznych
Organizator: Rokietnicki Klub Seniorów, ul. Sportowa 1, 62-090 Rokietnica

6. Nazwa: XX Lecie warsztatu terapii zajęciowej “PROMYK”
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Promyk”, ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

7. Nazwa: Tygodniowy wypoczynek dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Promyk”, ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki

8. Nazwa: Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Poznańskiego
Organizator: FUNDACJA PETRA SENIOR, ul. Poznańska 19, 60-848 Poznań

9. Nazwa: Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem
Organizator: “STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU”, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

10. Nazwa: Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami
Organizator: “STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU”, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

11. Nazwa: Wczesna interwencja drogą do integracji społeczne
Organizator: “STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU”, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

12. Nazwa: Barwy wolontariatu z Just4Fit – V Edycja
Organizator: Fundacja Just4fit, ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz, 62-090 Rokietnica

13. Nazwa: W zdrowym ciele zdrowy duch – V edycja (zajęcia ruchowe dla seniorów)
Organizator: Fundacja Just4fit, ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3, Kiekrz, 62-090 Rokietnica

14. Nazwa: Aktywny i zaopiekowany senior z powiatu poznańskiego
Organizator: Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, Osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak

15. Nazwa: Zajęcia dla seniorów
Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina

16. Nazwa: Hipoterapia w Baranówku
Organizator: Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina

17. Nazwa: Spotkania Integracyjne w Klaudynce
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

18. Nazwa: Zostań wolontariuszem i zmieniaj świat
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

19. Nazwa: Rehabilitacja to nasza nadzieja
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

20. Nazwa: Poznajemy rożne zawody i miejsca ich wykonywania oraz sami bierzemy w nich udział
Organizator: Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina

21. Nazwa: Rehabilitacja i przyjemność
Organizator: Fundacja “APJA”, ul. Koronna 7/13, 60-652 Poznań

22. Nazwa: Specjalistyczne szkolenie dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

23. Nazwa: Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

24. Nazwa: Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

25. Nazwa: Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

26. Nazwa: Jak zostać wolontariuszem i działać z innymi
Organizator: Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji, ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań

27. Nazwa: Klub Rodzinny
Organizator: Fundacja AKME, ul. Stanisława Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań

28. Nazwa: Rodzina Włóczykija
Organizator: Fundacja ReStart, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 61-066 Poznań

29. Nazwa: Razem bliżej natury. Międzypokoleniowy piknik przyrodniczy
Organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa, ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa

30. Nazwa: XV Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora
Organizator: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

31. Nazwa: Szukając talentów
Organizator: Fundacja ARTiFAKT, os. Dębina 16b lok. 8, 61-450 Poznań

32. Nazwa: Wieczór z Aniołami 2023
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

33. Nazwa: INSPIRATORNIA – Warsztaty kulinarno- rękodzielnicze
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

34. Nazwa: Malta Strong 2023 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

35. Nazwa: XI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. “Zlot Talentów”
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

36. Nazwa: Wyjazd na obóz sportowo-rehabilitacyjny
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

37. Nazwa: Wyjątkowy trening dla wyjątkowych dzieci
Organizator: Fundacja Początek Świata, ul. Juliusza Słowackiego 67, 62-020 Swarzędz

38. Nazwa: Warsztaty rękodzieła i sztuki dla osób z niepełnosprawnościami
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8a, 62-090 Rokietnica k. Poznania

39. Nazwa: Wyjazdowy trening samodzielności
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8a, 62-090 Rokietnica k. Poznania

40. Nazwa: Portret mojego przyjaciela w ujęciach osób z niepełnosprawnościami – konkurs fotograficzny
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8a, 62-090 Rokietnica k. Poznania

41. Nazwa: Samodzielność w poruszaniu się kluczem do aktywności społecznej – warsztaty turystyczne z zakresu orientacji przestrzennej dla niewidomych – edycja 2023
Organizator: Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu, pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska

42. Nazwa: Hipoterapia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Organizator: Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu, pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska

43. Nazwa: Pełni Pasji z Szansą
Organizator: FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa

44. Nazwa: W zdrowej psychice duch! – wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu poznańskiego
Organizator: Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, osiedle Przylesie 2 m.10, 62-004 Czerwonak

45. Nazwa: Profilaktyka uzależnień, przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy wśród młodzieży w szkołach podstawowych – edycja V
Organizator: Stowarzyszenie ZDROWI-MY, ul. Świebodzińska 34, 60-162 Poznań

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 14 lutego 2023