MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Zabytki dofinansowanie – nabór wniosków 2024

Zabytki – Nabór 2024

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2024 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 6 marca 2024 roku do dnia 27 marca 2024 roku – do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Zabytki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce Zabytki

 

Ważne! Obowiązuje nowy wzór wniosku i sprawozdania, które należy pobrać poniżej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z:

 

 

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 5 marca 2024