MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Zabytki dofinansowanie – nabór wniosków 2023

Zabytki – Nabór 2023

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2023 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 14 lutego 2023 roku do dnia 7 marca 2023 roku – do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 13 lutego 2023