MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPowiat świdnicki

Powiat świdnicki leży w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego na Przedgórzu Sudeckim, u stóp Pogórza Wałbrzyskiego i Gór Sowich. Obejmuje dwie gminy miejskie: Świdnicę oraz Świebodzice, trzy miejsko-wiejskie: Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów oraz trzy wiejskie: Dobromierz, Marcinowice, Świdnica.

herb powiat świdnicki

 

Powierzchnia: 742,9 km2
Ludność: 150,41 tys.
Oficjalna strona internetowa: www.powiat.swidnica.pl

 

 

Umowa o współpracy została podpisana 1 lutego 2024 roku w Świdnicy, w trakcie uroczystej sesji Rady Powiatu w Świdnicy. Reprezentanci stron Jan Grabkowski, starosta poznański oraz Piotr Fedorowicz, starosta świdnicki, przypieczętowali tym samym wcześniejsze wspólne działania. Zawarte porozumienie zakłada wspólne działania samorządów w zakresie: oświaty i edukacji; kultury i sportu; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; zarządzania kryzysowego; promocji; ochrony zdrowia oraz wsparcie przy nawiązywaniu i poszerzaniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy podmiotami i instytucjami gospodarczymi działającymi na terenie obu powiatów.

Współpraca między samorządami realizowana była już od 2021 roku. Na początku listopada gościliśmy grupę geodetów. Spotkanie robocze było okazją do omówienia nowatorskich rozwiązań technologicznych dotyczących katastru i geodezji. Specjaliści dyskutowali także na temat dostosowania baz danych do obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem najczęściej spotykanych problemów. Warsztaty odbyły się w nowej siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

W drugiej połowie września 2022 roku, w odpowiedzi na zaproszenie Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego, gościliśmy przedstawicieli kadry kierowniczej szkół i placówek na konferencji edukacyjnej, dedykowanej bezpieczeństwu w placówkach, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych. W trakcie tych dwudniowych warsztatów przedstawione zostały między innymi zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu poznańskiego.

Miesiąc wrzesień to jeszcze jeden aspekt współpracy. Tym razem spotkanie odbyło się w Świdnicy, a dotyczyło zadań z zakresu komunikacji, transportu i dróg publicznych. Na przełomie września i października 2022 roku Wojciech Kaczmarek, dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji oraz Daniel Kucharski, inspektor w tym samym wydziale Starostwa Powiatowego w Poznaniu, mieli świetną okazję do wymiany doświadczeń z kolegami z kilku samorządów. Rozmowy dotyczyły między innymi doręczeń elektronicznych oraz zasad wydawania decyzji administracyjnych.

Pod koniec kwietnia 2023 roku powiat poznański odwiedzili informatycy oraz pracownicy odpowiedzialni za digitalizację dokumentów. W gronie specjalistów bardzo merytorycznie dyskutowano między innymi na temat elektronicznego obiegu dokumentów, czy też zarządzania uprawnieniami i upoważnieniami. Archwiści natomiast omówili zasady ewidencji zgromadzonej dokumentacji oraz udostępniania dokumentów.

Kolejnym elementem współpracy był udział licznej delegacji dyrektorów naszych placówek oświatowych w konferencji edukacyjnej, której temat przewodni brzmiał: „Siła i odporność psychiczna nauczycieli”, która odbyła się w drugiej połowie marca 2023 roku w Świdnicy. W trakcie konferencji omówionych zostało wiele zagadnień, pokazujących płaszczyznę do budowy pomostu pomiędzy koniecznością doskonalenia warsztatu pracy pedagoga w zestawieniu z aktualnymi wymaganiami edukacji.

Początek roku 2024 zbiegł się z jubileuszem 25-lecia powstania samorządów powiatowych. Ćwierćwiecze istnienia było okazją do wspólnego świętowania. 12 stycznia, na Sali Ziemi, na terenie MTP w Poznaniu odbyła się uroczysta gala, którą swoją obecnością uświetnili goście z partnerskich samorządów. Powiat tatrzański reprezentowali: Piotr Fedorowicz, starosta oraz Zygmunt Worsa, wicestarosta.

Redaktor: Tomek Sikorski
Opublikowano: 3 lipca 2024

Zaktualizowano:
11 lipca 2024